SHK

M/V ASKOE- Grundstötning vid Hässelby Strand

Civil sjöfart
S-205/16
Händelsedatum: 2016-12-09

Lastfartyget ASKOE grundstötte vid Hässelbyholme och fick skador under vattenlinjen som resulterade i vatteninträngning. Fartyget var därefter i behov av bogsering samt assistans från land. Ingen person skadades. Såvitt känt uppkom inte heller några miljöskador.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Dennis Dahlberg


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad