SHK

Allvarligt tillbud med flygplanet SE-DSV vid Göteborg/Landvetter flygplats

Civil luftfart
L-112/16
Händelsedatum: 2016-11-07

Efter start och under utflygning från Göteborg/Landvetter flygplats upplevde besättningen kraftiga vibrationer vid acceleration efter upptagning av klaffar. Autopiloten kopplades ur och farten sänktes varvid vibrationerna upphörde. Besättningen sände ut ett nödmeddelande och återvände till Landvetter där en normal landning kunde genomföras. Vid besiktning upptäcktes isbeläggning på planet, trots att avisning hade beställts före start.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Johan Nikolaou


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad