SHK

Tågkollision vid driftplatsen Fångsjöbacken i Ragunda kommun

Spårbunden trafik
J-41/16
Händelsedatum: 2016-10-11

Två tåg skulle mötas på driftplatsen Fångsjöbacken, en driftplats på en enkelspårig bana, vilken medger samtidig infart.

Det ena tåget färdades in på sidotågvägen och befann sig fortfarande i tågvägsskiljande växel, när det mötande tåget kommit in på huvudtågvägen. Det sistnämnda tåget kunde inte stoppas vid mellansignalen, utan fortsatte förbi signalen och en stopplykta innan det stannade. Loket på det tåget tog i en av vagnarna på det andra tåget.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad