SHK

Olycka på sträckan mellan Molkom och Deje i Värmland

Spårbunden trafik
J-40/16
Händelsedatum: 2016-09-30

Två lok som utgjorde hjälpfordon till ett stillastående godståg på sträckan mellan driftplatserna Kil och Molkom i Värmland, kolliderade med det hjälpbehövande tåget. En av förarna skadades. Fordonen fick omfattande skador.

För närvarande pågår SHK:s faktainsamling kring händelsen inklusive intervjuer med berörda. Fakta som fastställts i nuläget:

1. Enligt ATC-registreringen höll hjälpfordonet en hastighet av 59 kilometer i timmen vid kollisionen med det stillastående godståget.

2. En spärrfärd med hjälpfordon var anordnad.

Haverikommissionen har inte avslutat faktainsamlingen. Tolkning och analys av fakta är senare steg i utredningsarbetet.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad