SHK

Tågkollision i Öjebyn, Piteå

Spårbunden trafik
J-39/16
Händelsedatum: 2016-09-21

Ett godståg hade stopp i en signal men fick tillstånd att passera signalen. Ett annat godståg färdades på samma spår i mötande riktning. De två tågen kolliderade med varandra. Inga personer skadades fysiskt.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2017-09-06 Slutrapport
Slutrapport RJ 2017:03

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad