SHK

Olycka med en SAAB 91B Safir, registreringsnummer D-EBED, vid Bremens flygplats, Tyskland

Civil luftfart
L-105/14
Händelsedatum: 2014-08-01

Utreds av: Tyskland

Kort efter start havererade flygplanet och fattade eld. Två personer omkom.

Händelsen utreds av Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU), Tyskland


Svensk ordförande
Mikael Karanikas
Ackrediterad representant
Nicolas Seger


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad