SHK

Allvarligt tillbud med ett luftfartyg av typen Saab 2000 mellan Lugano och Milano

Civil luftfart
L-172/13
Händelsedatum: 2013-11-28

Utreds av: Schweiz

Ett svensktillverkat luftfartyg av typen Saab 2000 fick problem med den ena motorn efter start från Lugano på väg mot Milano.

Den schweiziska haveriutredningsmyndigheten utreder händelsen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Peter Swaffer


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad