SHK

Allvarligt tillbud med flygplan, modell SAAB 340B, på Moruya flygplats i Australien

Civil luftfart
L-7/15
Händelsedatum: 2015-01-09

Utreds av: Australien

I samband med landning kolliderade flygplanet (registreringsbeteckning VH-OLM) med flera fåglar. Under nästa flygning till Merimbula flygplats uppstod vibrationer.

Efter landning konstaterades propellerskador.


Svensk ordförande
Hans Ytterberg
Ackrediterad representant
Nicolas Seger


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad