SHK

Olycka med flygplan, modell SAAB 340B, på Udornthani flygplats i Thailand

Civil luftfart
L-140/13
Händelsedatum: 2013-10-06

Utreds av: Thailand

I samband med intaxning efter landning med fel på hydraulsystemet hamnade flygplanet (registreringsbeteckning HS-GBG) i ett lerigt område utanför taxibanan och kolliderade med ett betongfundament.

Flygplanet fick betydande skador. Det uppstod inga personskador.


Svensk ordförande
Hans Ytterberg
Ackrediterad representant
Nicolas Seger


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad