SHK

Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort

Civil sjöfart
S-178/14
Händelsedatum: 2014-10-29

Lastfartyget KERTU (registrerat i Malta) var på väg från Bålsta i Sverige till Kokkola i Finland. Strax efter att lots hade debarkerat utanför Landsort gick fartyget på grund.

Fartyget kunde för egen maskin ta sig loss från grundet men var så skadat att det höll på att förlisa. Delar av besättningen evakuerades. En större räddningsinsats genomfördes och fartyget kunde länspumpas för att därefter assisteras till Oxelösund.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Rikard Sahl

Nytt i utredningen


2017-07-11 SHK:s bedömning av Hansa Ship Management:s rekommendationssvar
2017-07-11 Rekommendationssvar från Hansa Ship Management Ltd. (endast Engelsk text)
2017-07-11 SHK:s bedömning av Kustbevakningens rekommendationssvar
2017-07-11 Rekommendationssvar från Kustbevakningen
2017-07-11 SHK:s bedömning av Sjöfartsverkets rekommendationssvar
2017-07-11 Rekommendationssvar från Sjöfartsverket
2017-07-11 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2017-07-11 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2017-01-20 Sammanfattning och rekommendationer
2016-11-29 Slutrapport
RS 2016:10 Slutrapport

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad