SHK

Olycka den 6 augusti 2009 med en JAS39 nr 39.212 vid Blekinge flygflottilj

Militär
M-07/09
Händelsedatum: 2009-08-06

Olycka den 6 augusti 2009 med en JAS39 nr 39.212 vid Blekinge flygflottilj.Nytt i utredningen


2012-11-09 Slutrapport
Olycka den 6 augusti 2009 med en JAS39 nr 39.212 vid Blekinge flygflottilj

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad