SHK

Norska Haverikommissionens rapport angående marinolyckan med lastfartyget LANGELAND i Kosterfjorden

Civil sjöfart
Se rapport för utredningens nummer
Händelsedatum: 2009-07-31

Norska Haverikommissionens rapport angående marinolyckan med lastfartyget LANGELAND i Kosterfjorden.Nytt i utredningen


2012-06-25 Norska Haverikommissionens rapport angående marinolyckan med lastfartyget LANGELAND i Kosterfjorden

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad