SHK

Tillbud vid automatkanonskjutning mot luftmål över Bottenviken

Militär
M-09/06
Händelsedatum: 2006-10-11

Tillbud vid automatkanonskjutning mot luftmål över BottenvikenNytt i utredningen


2007-10-18 Slutrapport
Tillbud vid automatkanonskjutning mot luftmål över Bottenviken

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad