SHK

Olycka med ett svensktillverkat ultralätt flygplan i Landegem, Belgien.

Civil luftfart
L-134/17
Händelsedatum: 2017-11-19

Utreds av Belgien.

Den belgiska utredningsmyndigheten utreder en olycka vid Landegem i Belgien med ett ultralätt luftfartyg av typen Arsi VM-1C Esqual, som byggts i Sverige. Under flygningen upplevde piloten vibrationer och motorn stannade. Efter det inträffade kunde konstateras att propellern hade tappat ett av sina blad. En nödlandning utfördes på ett vetefält. Både piloten och passageraren klarade sig utan skador. SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå den belgiska utredningsmyndigheten i utredningen.


Svensk ordförande
Helene Arango Magnusson
Ackrediterad representant
Peter Swaffer


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad