SHK

Urspårning i Ludvika

Spårbunden trafik
J-22/17
Händelsedatum: 2017-10-12

Tolv vagnar och ett lok i transport som ingick i ett tåg på totalt 37 vagnar spårade ur strax efter en plankorsning. Urspårningen fick till följd att flera av vagnarna, inklusive loket i transport, blev totalförstörda och måste skrotas. Inga personskador uppkom i samband med händelsen.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad