SHK

Olycka med ett motorsegelflygplan väster om Borås

Civil luftfart
L-78/17
Händelsedatum: 2017-07-11

Avslagen bakkropp i samband med utelandning efter en misslyckad motorstart.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
helene.magnusson@havkom.se
Utredningsledare
Sakari Havbrandt
sakari.havbrandt@havkom.se


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad