SHK

Olycka med ett flygplan av typen Piper PA28-140 vid Vallentuna flygfält

Civil luftfart
L-76/17
Händelsedatum: 2017-07-07

Ett flygplan av modellen Piper PA28-140 åkte av banan i samband med landning på Vallentuna flygfält. Flygplanet korsade en väg och hamnade i ett dike. Flygplanet fick betydande strukturella skador,men inga personskador uppstod.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
helene.magnusson@havkom.se
Utredningsledare
Ola Olsson
ola.olsson@havkom.se


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad