SHK

Olycka med flygplanet SE-MBF på Enoch Thulins flygplats i Landskrona

Civil luftfart
L-74/17
Händelsedatum: 2017-07-02

I samband med landning av ett flygplan av typen Diamond DA20 kom flygplanet att gira av banan. Piloten skadades allvarligt och flygplanet fick strukturella skador.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Johan Nikolaou


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad