SHK

​Olycka med ett flygplan i Siljansnäs

Civil luftfart
L-71/17
Händelsedatum: 2017-06-30

Ett flygplan av typen Piper PA28 med registreringsbeteckning OH-PHE startade från Siljansnäs flygplats. Flygplanet lättade men sjönk därefter igenom och slog ned cirka 50 meter efter banans slut. Flygplanet fick strukturella skador medan personerna ombord undkom med lindriga skador. 


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Johan Nikolaou


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad