SHK

Olycka med motorsegelflygplanet SE-UJY vid Ludvika

Civil luftfart
L-68/17
Händelsedatum: 2017-06-22

I samband med landning på Ludvika flygplats fick ett motorsegelflygplan av typen Valentin Taifun 17 E strukturella skador, bl.a. på landningsställ. Piloten skadades också.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Ola Olsson


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad