SHK

Olycka vid Vängsö flygplats

Civil luftfart
L-69/17
Händelsedatum: 2017-06-27

Ett flygplan av typen Piper PA28-161 med registreringsbeteckning SE-IAX skulle landa på Vängsö flygplats i Gnesta. Strax före banan löper en väg vinkelrätt mot banan. Flygplanets ena huvudställ och nosställ slets av när de träffade taket på en personbil som befann sig på vägen. Landningen genomfördes på höger huvudställ. Personer i bilen drabbades av lindriga personskador.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Sakari Havbrandt


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad