SHK

RAGNA – förlisning väster om Öckerö

Civil sjöfart
S-85/17
Händelsedatum: 2017-06-05

Fiskebåten RAGNA tappade roderverkan ca 10 M väster om Öckerö. Under bogsering till hamn kapsejsade fiskebåten och besättningen, som bestod av två man, hamnade i vattnet. De två besättningsmedlemmarna kunde ta sig ombord på den båt som utförde bogseringen. 


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Jörgen Zachau


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad