SHK

Separationsunderskridande mellan svenska JAS-plan och franska Mirage-plan

Militär
M-14/17
Händelsedatum: 2017-05-25

Under en militär övning i norra Sverige färdades en grupp med fyra svenska stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen i kolonn på en höjd av 22 000 fot. Samtidigt färdades två franska stridsflygplan av typen Mirage 2000C i motsatt riktning på en höjd av 27 000 fot. De franska flygplanen sjönk och kom att passera ett av de svenska flygplanen på ett avstånd av 150 meter i sida och 100 fot i höjd. Piloterna upptäckte varandra några sekunder före passagen. Inga undanmanövrer utfördes.

Haverikommissionen har bedömt händelsen som ett allvarligt tillbud och har inlett en säkerhetsutredning.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Nicolas Seger


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad