SHK

Olycka med det svenskregistrerade flygplanet SE-XRU i närheten av Grenå i Danmark.

Civil luftfart
L-48/17
Händelsedatum: 2017-05-12

Det svenskregistrerade flygplanet SE-XRU nödlandade i närheten av Grenå i Danmark. Flygplanet fick strukturella skador.

Olyckan utreds av den danska utredningsmyndigheten.

Sakari Havbrandt har utsetts till ackrediterad representant.


Svensk ordförande
Helene Arango Magnusson
Ackrediterad representant
Sakari Havbrandt


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad