SHK

Olycka med ett motorsegelflygplan i Falkenberg

Civil luftfart
L-44/17
Händelsedatum: 2017-04-30

Ett motorsegelflygplan med registreringsbeteckning SE-UOP landade på Morups flygfält i Falkenberg den 30 april 2017. Vid landningen skadades flygplanets nosställ, vilket fick till följd att flygplanet tippade framåt och blev liggande upp och ned. De två personer som fanns ombord kunde på egen hand ta sig ut ur flygplanet.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Sakari Havbrandt

Nytt i utredningen


2017-11-02 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:09

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad