SHK

Haveri med ett svensktillverkat militärt stridsflygplan i Thailand.

Militär
M-2/17
Händelsedatum: 2017-01-14

Haveri med svensktillverkat militärt JAS-flygplan i Thailand den 14 januari 2017. Flygplanet opererades av Royal Thai Air Force. En person omkom vid olyckan som utreds av thailändska flygvapnets utredningskommitté. Statens haverikommission har utsett en ackrediterad representant och erbjudit den thailändska utredningsmyndigheten bistånd i utredningen.


Svensk ordförande
Helene Arango Magnusson
helene.magnusson@havkom.se
Utredningsledare i Sverige
Stefan Carneros
stefan.carneros@havkom.se


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad