På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Statistik

SHK för ingen samlad statistik över olyckor och tillbud. Denna typ av information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Statistik om vägtrafikolyckor finns hos Trafikverket.

Information om vägtrafik finns också hos Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Vidare är myndigheten Trafikanalys också ansvarig för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer.

Länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Trafikverket
Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)
Trafikanalys


Skriv ut
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.