På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Personal

Generaldirektör

Hans Ytterberg

GD-stab

Jonas Bäckstrand
Utredningsordförande
Ställföreträdande generaldirektör

Mikael Karanikas
Utredningsordförande

Helene Arango Magnusson
Utredningsordförande

Maria Hemmar
Administrativ chef


Administrativ avdelning

Maria Hemmar
Administrativ chef

Andreas Steffen
Samordnare it, Internservice

Christel Snitt
Registrator/Arkivarie

Monica Andersson
Registrator

Erika Kråkström
Avdelningskoordinator

Kia Wallberg Hjorth
Personalhandläggare


Utredningsavdelning 1

Johan Gustafsson
Avdelningschef

Eva-Maria Olsson
Administratör

Sjöfart

Dennis Dahlberg
Haveriutredare

Rikard Sahl

Haveriutredare

Mikael Sjölund
Haveriutredare

Jörgen Zachau
Haveriutredare

Spårbunden trafik

Rickard Ekström
Haveriutredare

Claes Hedbom
Haveriutredare

Eva-Lotta Högberg
Haveriutredare

Beteendevetenskap

Alexander Hurtig
Haveriutredare


Utredningsavdelning 2

Peter Swaffer
Avdelningschef

Pia Jacobsson (tjänstledig)

Civil luftfart

Tony Arvidsson
Haveriutredare

Stefan Christensen
Haveriutredare

Sakari Havbrandt
Haveriutredare

Christer Jeleborg
Haveriutredare

Johan Nikolaou
Haveriutredare

Ola Olsson
Haveriutredare

Nicolas Seger
Haveriutredare

Militära händelser

Stefan Carneros
Haveriutredare

Agne Widholm
Haveriutredare


Utöver anställd personal har SHK avtal med ett antal konsulter.

Vill man kontakta någon medarbetare på SHK går det bra att mejla till förnamn.efternamn@havkom.se


Skriv ut
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.