På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

SHK:s jämställdhetsplan är godkänd

2016-12-29

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska bl.a. innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen i syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Om det finns fler än 25 anställda ska den även innehålla en handlingsplan för jämställda löner som ska bygga på en genomförd lönekartläggning.

Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som utövar tillsyn över att diskrimineringslagens bestämmelser följs. Inom ramen för sin tillsyn har DO bl.a. begärt in jämställdhetsplaner från 190 myndigheter.

DO har under hösten 2016 granskat SHK:s jämställdhetsplan och funnit att den uppfyller de krav som ställs på en sådan och inga brister har noterats.

Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.