På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Ny medarbetare på SHK

2017-11-24
Statens haverikommission har anställt Mikael Hillbo som utredare inom spårtrafikområdet från och med 15 februari 2017. Mikael kommer senast från MTR Pendeltågen där han arbetade som Säkerhetsinspektör inom trafiksäkerhet och brandsäkerhet. Mikael är även behörig förare.... Läs mer

Besök från Litauen

2017-10-09
SHK har den 2 – 3 oktober besökts av den Litauiska haverikommissionen som en del av ett erfarenhetsutbyte inom ramen för det Nordisk – Baltiska programmet för anställda inom offentlig förvaltning.... Läs mer

Ärendestatistik

2017-10-02
SHK:s ärendestatistik är indelad i områdena civil sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, militär verksamhet och utredningar av annan verksamhet. Statistik presenteras för varje utredningsområde med avseende på antalet pågående utredningar, antalet slutrapporter, antalet och andelen slutrapporter som är slutförda inom tolv månader samt genomsnittlig handläggningstid och medianhandläggningstid ... Läs mer

Ny medarbetare på SHK

2017-08-14
Under augusti tillträdde Gideon Singer som utredare inom civil luftfart vid Statens haverikommission.  Gideon kommer senast från SAAB Aeronautics AB där han bland annat haft nyckelpositioner inom utvecklingen av Gripen J39 samt testpilot på SAAB:s civila luftfartyg.... Läs mer

Ny medarbetare på SHK

2017-07-31
I juli tillträdde Anders Porseryd som utredare inom civil sjöfart vid Statens haverikommission.... Läs mer

Sjöutredarkonferens

2017-07-04
SHK var värd för EMAIIF (European Maritime Accident Investigators International Forum) den 15 – 17 maj 2017. Totalt var det 35 deltagare som representerade 19 olika länder. Mötet, som var mycket uppskattat, inleddes med en konferens på två dagar och avslutades med  ett seminarium om nya bränslen. ... Läs mer

Ny medarbetare på SHK

2017-05-29
Ann-Charlott Söderquist  - Administratör Den 26 juni tillträder Ann-Charlott Söderquist som administratör vid Statens Haverikommission.... Läs mer

Pressmeddelande

2017-04-18
Statens haverikommission (SHK) har beslutat att utreda bussolyckan på E 45 utanför Sveg, Härjedalens kommun, Jämtlands län, den 2 april 2017.Just nu pågår faktainsamlingen och därefter kommer arbetet att gå in i en analysfas, säger utredningsledaren Alexander Hurtig. Utredningen syftar till att ta reda på vad som hände, varför det hände och hur man kan undvika att en liknande händelse inträffar ig... Läs mer

Ny medarbetare på SHK

2017-03-28
I april tillträder Andreas Steffen som IT-support/Kontorsservice vid Statens haverikommission. ... Läs mer

Revisionsberättelse för Statens haverikommission 2016

2017-03-28
Läs revisionsberättelse för Statens haverikommission 2016 här.... Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

2017-02-27
Statens Haverikommissions årsredovisning för räkenskapsåret 2016 hittar du här.Årsredovisning 2016... Läs mer

Generaldirektör vid Statens haverikommission

2017-02-27
Regeringen förlänger Hans Ytterbergs anställning som generaldirektör och chef för Statens haverikommission till och med den 30 april 2020.... Läs mer

SHK:s jämställdhetsplan är godkänd

2016-12-29
Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska bl.a. innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen i syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Om det finns fler än 25 anställda ska den även innehålla en handlingsplan för jämställda löner som ska bygga på en genomförd löneka... Läs mer

SHK efterlyser åtgärder för att förhindra pråmolyckor

2016-12-29
SHK har i två rapporter konstaterat att lagstiftningen om fartygssäkerhet är otydlig beträffande pråmar. Detta får till följd att många pråmar som används yrkesmässigt i praktiken inte blir föremål för tillsyn och att reglerna om certifikat inte tillämpas. Under en tioårsperiod rapporterades 44 olyckor där pråmar varit involverade till Transportstyrelsen. Flera av olyckorna kan betecknas som allva... Läs mer

Förbättrad säkerhet mot farliga flyghinder

2016-12-29
SHK har utrett ett allvarligt tillbud som uppstod då en JAS 39 Gripen var nära att kollidera med en mast. SHK konstaterar i sin rapport att antalet master och andra hinder för lågflygande flygplan och helikoptrar har ökat markant på senare tid och att den flyghinderdatabas som används som underlag för flygkartor och vid planering av flygningar inte håller tillräckligt hög kvalitet. Sedan SHK publ... Läs mer