This website uses cookies. The website depend on cookies to function properly. The cookie will dissappear as soon as you clear or close your browser. Read more about cookies

Sjöutredarkonferens

2017-07-04

SHK var värd för EMAIIF (European Maritime Accident Investigators International Forum) den 15 – 17 maj 2017. Totalt var det 35 deltagare som representerade 19 olika länder. Mötet, som var mycket uppskattat, inleddes med en konferens på två dagar och avslutades med  ett seminarium om nya bränslen.