Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.Prenumerera på information om utredningsrapporter.


PUBLICERADE RAPPORTER
2014-10-13
Safety_recommendation_Avies_v2.pdf

Safety recommendation concerning the operator AS Avies


2014-10-13
RS2014_07.pdf

DANA – brand med åtföljande övergivande av fartyg i sjön – utanför Lomma, Skåne län, den 13 juni 2013


2014-10-13
RM_2014_01.pdf

Allvarligt kollisionstillbud den 10 april 2014 mellan skolflygplanen med registreringsnummer 101 och 109 av modellen SK 60, opererad av Försvarsmaktens flygoperatör


2014-10-09
RL_2014_15.pdf

Allvarligt tillbud vid Härkeberga den 12 oktober 2013 med flygplanet SE-FIO av typen SAAB MFI 15 och en flygskärm av typen Ozone Mojo.


2014-09-22
Slutrapport_18_2012_1.pdf

SJÖSÄKERHETSUTREDNING Gemensam säkerhetstutredning av kollisionen mellan det maltaregistrerade bulkfartyget GOLDEN TRADER och det belgiskregistrerade fiskefartyget VIDAR


Till rapportarkivet