Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.Prenumerera på information om utredningsrapporter.


PUBLICERADE RAPPORTER
2015-01-14
RL_2015_01.pdf

Olycka vid Bösslinge, Uppsala län den 15 juni 2014 med segelflygplanet SE-TSM av modellen PIK-20B, opererat av en privatperson.


2014-12-18
RS2014_11_Gotland.pdf

M/S GOTLAND - Grundstötning utanför Oskarshamn, Kalmar län, den 2 januari 2014


2014-12-16
RL_2014_19.pdf

Allvarligt tillbud på Malmö flygplats den 10 januari 2014 med flygplanet SE-LIS av modellen Fokker F27 Mark 050, opererad av Amapola Flyg AB.


2014-12-11
RL_2014_18.pdf

Olycka i Rögla den 9 januari 2014 med helikoptern SE-JKP av typen Bell 206, opererad av Heliair Sweden AB.


2014-12-10
RS2014_10_RANDI.pdf

RANDI – förlisning i Hanöbukten den 25 augusti 2013


Till rapportarkivet