Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.Prenumerera på information om utredningsrapporter.


PUBLICERADE RAPPORTER
2014-04-22
RJ2014_02.pdf

Personolycka med radiolok på Sundsvalls rangerbangård, Västernorrlands län, den 20 september 2012


2014-03-18
RS2014_02.pdf

Mycket allvarlig sjöolycka den 12 juli 2012 - Förlisning av fiskefartyget HAVET väster om Ursholmen i Kosterarkipelagen, Västra Götalands län.


2014-03-17
RL 2014_04.pdf

Allvarligt tillbud på Göteborg/Säve flygplats den 14 augusti 2013 med flygplanet SE-LYA av modellen DA 40 D.


2014-03-12
RS 2014_01.pdf

Allvarlig sjöolycka den 15 oktober 2012 med fartyget Liva Greta vid Nockebybron, Stockholms län.


2014-02-28
RL 2014_03.pdf

Olycka på Borglanda flygplats den 25 juli 2013 med flygplanet SE-GMA av typen Cessna F172M.


Till rapportarkivet