Anmäl olyckor/tillbud


Klicka här för att anmäla olyckor och tillbud inom den civila luftfarten.

Olyckor och tillbud inom civil sjöfart och spårbunden trafik ska anmälas till Transportstyrelsen.

Olyckor och tillbud inom militär verksamhet ska anmälas till Försvarsmakten.

Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.