På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies


Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Nytt i utredningar


Olycka vid Abbotsley flygfält i Storbritannien
2017-01-17
Olycka vid Abbotsley flygfält i Storbritannien (L-91/16)
Slutrapport från AAIB UK - AAIB Bulletin SE-EXW
Tillbud efter start från Manchester flygplats
2017-01-16
Tillbud efter start från Manchester flygplats (L-111/15)
Slutrapport från AAIB UK - AAIB Bulletin G-LGNR
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund
2016-12-29
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund (M-15/13)
SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund
2016-12-29
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund (M-15/13)
SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund
2016-12-29
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund (M-15/13)
SHK:s bedömning av Regeringskansliets rekommendationssvar
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund
2016-12-29
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund (M-15/13)
Rekommendationssvar från Försvarsmakten
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund
2016-12-29
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund (M-15/13)
Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund
2016-12-29
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund (M-15/13)
Rekommendationssvar från Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund
2016-12-29
Allvarligt tillbud med en JAS 39 utanför Askersund (M-15/13)
Sammanfattning och rekommendationerNytt på SHK


SHK:s jämställdhetsplan är godkänd

2016-12-29

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska bl.a. innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen i syfte att ...
Läs mer

SHK efterlyser åtgärder för att förhindra pråmolyckor

2016-12-29

SHK har i två rapporter konstaterat att lagstiftningen om fartygssäkerhet är otydlig beträffande pråmar. Detta får till följd att många pråmar som används yrkesmässigt i praktiken inte blir föremål fö...
Läs mer

Förbättrad säkerhet mot farliga flyghinder

2016-12-29

SHK har utrett ett allvarligt tillbud som uppstod då en JAS 39 Gripen var nära att kollidera med en mast. SHK konstaterar i sin rapport att antalet master och andra hinder för lågflygande flygplan och...
Läs mer

Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.