Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.Prenumerera på information om utredningsrapporter.


PUBLICERADE RAPPORTER
2014-09-09
RL_2014_13.pdf

Allvarligt tillbud vid Tving, Ronneby kontrollzon den 28 april 2011 mellan ett luftfartyg av typen PA-28 och två stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen


2014-08-29
RL_2014_12.pdf

Olycka på Bromma flygplats den 4 november 2013 med flygplanet SE-FLS av typen Rockwell Commander-112.


2014-08-26
RL_2014_11.pdf

Olycka vid Rödlöga den 24 april 2014 med flygplanet SE-MAX av modellen Cessna H 206, opererad av en privatperson.


2014-08-21
RL2014_10.pdf

Olycka den 23 augusti 2013 med helikoptern SE-HEO av typen Bell 47 G2 i Fällfors, Västerbottens län


2014-07-04
RJ2014_04_Hagernas_Rydbo.pdf

Plankorsningsolycka med tåg 614 och lastbil mellan Hägernäs och Rydbo, i Stockholms län, den 9 februari 2012


Till rapportarkivet