Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.Prenumerera på information om utredningsrapporter.


PUBLICERADE RAPPORTER
2015-02-16
Stena_Nautica.pdf

Final report - STENA NAUTICA - Allision on 8 July 2014


2015-02-05
RO2015_01_1.pdf

Brand på Textes HVB-hem i Norrtälje, Stockholms län, den 27 augusti 2013


2015-01-30
Statusrapport_SRL_2015_01.pdf

Statusrapport (preliminärt utlåtande) enligt artikel 16.7 i förordningen (EU) 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart. Allvarligt tillbud den 31 januari 2014 med flygplanet ES-PJR, BAe Jetstream 3200 från AS Avies, på Torsby flygplats, Värmlands län.


2015-01-14
RL_2015_01.pdf

Olycka vid Bösslinge, Uppsala län den 15 juni 2014 med segelflygplanet SE-TSM av modellen PIK-20B, opererat av en privatperson.


2014-12-18
RS2014_11_Gotland.pdf

M/S GOTLAND - Grundstötning utanför Oskarshamn, Kalmar län, den 2 januari 2014


Till rapportarkivet