Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.Prenumerera på information om utredningsrapporter.


PUBLICERADE RAPPORTER
2014-12-18
RS2014_11_Gotland.pdf

M/S GOTLAND - Grundstötning utanför Oskarshamn, Kalmar län, den 2 januari 2014


2014-12-16
RL_2014_19.pdf

Allvarligt tillbud på Malmö flygplats den 10 januari 2014 med flygplanet SE-LIS av modellen Fokker F27 Mark 050, opererad av Amapola Flyg AB.


2014-12-11
RL_2014_18.pdf

Olycka i Rögla den 9 januari 2014 med helikoptern SE-JKP av typen Bell 206, opererad av Heliair Sweden AB.


2014-12-10
RS2014_10_RANDI.pdf

RANDI – förlisning i Hanöbukten den 25 augusti 2013


2014-12-10
RL_2014_17.pdf

Olycka vid Skå-Edeby flygplats den 17 juli 2014 med flygplanet SE-CPT av modellen Piper PA-18, opererad av Tekniska Högskolans Flygklubb.


Till rapportarkivet