Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.Prenumerera på information om utredningsrapporter.


PUBLICERADE RAPPORTER
2015-05-27
RL_2015_07.pdf

Olycka vid Östra Gerum den 8 februari 2015 med flygplanet SE-LGI av modellen Cessna 172R, opererad av en privatperson.


2015-05-22
RS2015_03_NITTIETTAN.pdf

NITTIETTAN – förlisning av pråm vid Lagnöström den 20 juni 2013


2015-05-11
RJ2015_01_Tillbud_Hallstahammar.pdf

Tillbud till urspårning med tåg 18294 i Hallstahammar, Västmanlands län, den 20 maj 2014


2015-05-07
RL2015_06.pdf

Olycka på sjön Vättern den 14 juni 2014 med flygplanet N5411Z av modellen Cessna-TU206G


2015-04-27
RM_2015_01.pdf

Allvarligt tillbud vid luftstridsövning sydost om Gällivare den 20 mars 2014 med två JAS 39 Gripen opererade av Försvarsmakten


Till rapportarkivet