Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.Prenumerera på information om utredningsrapporter.


PUBLICERADE RAPPORTER
2014-11-20
RJ2014_05.pdf

Säkerhet vid arbete i spårmiljö.


2014-11-05
RS2014_08.pdf

M/T EK-RIVER, grundstötning till följd av draggning vid Brofjordens inlopp. Allvarlig sjöolycka den 25 november 2011.


2014-10-29
RL_2014_16.pdf

Tillbud på Ängelholms flygplats den 6 april 2014 med flygplanet LN-RRY av modellen Boeing 737-600, opererad av SAS.


2014-10-13
Safety_recommendation_Avies_v2.pdf

Safety recommendation concerning the operator AS Avies


2014-10-13
RS2014_07.pdf

DANA – brand med åtföljande övergivande av fartyg i sjön – utanför Lomma, Skåne län, den 13 juni 2013


Till rapportarkivet